NOF sentralt

NOF Sør-Trøndelag

NOF Orkla lokallag

Artsomtale av traner

Sabima

 

Hornborgasjøen

Den Europeiske Tranearbeidsgruppen
Pink-footed Goose

       Svensk tranearbeidsgruppe

       Fugleinfluensa norske traner   

       Fugleobservasjoner i Trøndelag 

.

 

 

        GJENFUNN MERKA TRANER  Oppdatert 21.10.2007

    Tranene i Meldal.

        Skjema for å melde observasjon av fargemerka trane

        Arbeidsraport Nord Trøndelag

      Surveillance of Autumn Migrating

        Bildegaleri

 .Hjemmesider.

B Jensen

Bildeserie/ Ut i naturen NRK

 

Copyright ® 2006
grusgrus.no
All Rights Reserved

Er det noen som kjenner fotografen av dette bilde,bilde er hentet fra foto.no tidligere i vår.

 

 

                      

 

Kraftlinjer er DØDEN for traner.

Bokomtale:
CRANES-WHERE, WHEN AND WAY?   

Informasjon om fugleinfluensa:
Vetrinærinstituttet
Mattilsynet
Direktoratet for naturforvaltning

                          

 

 

     


 

 
Home About Us Support Your Cart Services Contacts Help FAQ 

 Den Norske Tranearbeidsgruppen

NCWG