Norsk tranearbeidsgruppe (NCWG)

 

Observasjon av fargemerket trane

 

Rapportψr        …………………………………………………………………………………

 

Adresse           ……………………………………………  Telefon …………………………

 

 

Observatψr      …………………………………………………………………………………

 

Adresse           …………………………………………………………………………………

 

Telefon ………………………. e-post:  ……………………………………………….

 

 

Venstre tibia (ovenfra og ned)  ……………………………...………………………………..

 

Hψyre tibia (ovenfra og ned)       ……………………………………………………………….

 

Venstre tars     ……………………………………..    Hψyre tars  ……………………………

 

 

Dato og tidspunkt  …………………………………………………………………………….

 

Sted     …………………………………………………………………………………………

 

Koordinater/ UTM  …………………………………………………………………………...

 

Nζrmeste tettsted …………………………………………………………………………….

 

Kommune og fylke  ………………………………………………………………………….

 

Alder …………………….  Del av familiegruppe  ………………………………………….

 

Totalt antall traner i flokken ………………………  Biotop  ……………………………….

 

Avstand ………………………………….   Sikt  ……………………………………………

 

Optikk ………………………………………………………………………………………..

 

Kommentarer …………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Signatur og dato  …………………………………………………………………………….

 

Rapporten sendes til: Jostein Sandvik, Finn Bergs vei 1 B, N-7022 Trondheim.

Mob. 917 93 867  e-post: Jostein-Sandvik@c2i.net